Forside

Landsregistret Karbase indeholder oplysninger om alle karkirurgiske operationer i Danmark, med den hensigt at bruge oplysningerne til kvalitets-overvågning og -forbedring.

 

Registret drives af de danske karkirurgiske afdelinger i fællesskab og finansieres af midlerne fra Danske Regioners pulje til kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP).


Formålet med Karbase:


Sundhedsfaglig kvalitetssikring ved hjælp af monitorering af kritiske objektive og reproducerbare indikatorer for kendte parametre og komplikationer til karkirurgi. Alle arterielle procedurer samt avancerede procedurer for vener er omfattet. Procedurer omfatter kirurgi og endovaskulær behandling. Da karkirurgiske patienter er universelt atherosklerotiske udføres også monitorering på den medicinske behandling ved udskrivelse og under kontroller i op til 12 mdr. efter udskrivelsen for proceduren.

Ud fra ovennævnte monitoreres kvaliteten løbende på nationalt, regionalt og afdelingsplan. Ved udsving imellem afdelinger (positive som negative) udføres audit. Audits udføres for at understøtte, at positive tiltag kan udbredes til andre afdelinger. Ved negative tendenser understøttes, at afdelingerne får undersøgt mulige årsager og samtidig kan lægge en relevant handlingsplan for at øge kvaliteten.


Ved det årlige repræsentantskabsmøde for Landsregisteret Karbase, gennemgås alle kvalitetsindikatorerne, og repræsentantskabet udpeger hvilke områder og afdelinger som pålægges at udføre Audit.

Når Audits er udført bliver de offentliggjort i appendiks til Årsrapporten og ved førstkommende møde i Landsregisteret Karbases repræsentantskab.


For at opfylde formålet er der taget tiltag til implementering af indikatorer for behandlingsområderne nedenfor, der udgør kerneområderne i karkirurgisk behandling:


-Akut emboli og trombose i arterier (DI74)

-Åreforkalkning (DI70)

-Aneurismer og Dissektioner (DI71 & DI72)

-Andre arterielle lidelser inkl. iatrogene skader og traumer (DI77 mfl.)

-Venøs emboli og trombose (DI82)

-Karkirurgiske rekonstruktioner eller resektioner ved resektion af tumorer, tumortromber eller retroperitoneale glandler mm. (DC00-DD48)


Pr 1 Januar 2016 har Karbase besluttet i samarbejde med Dansk Nefrologisk selskab samt Urologiske afdelinger som udfører access kirurgi og hæmodialyse, at samle access kirurgien i et selvstændigt modul. Heri vil alle karkirurgisk udførte access adgange, kontroller og revisioner blive indrapporteret, hvorefter dialyse afdelinger vil indrapporter kontroller. Urologiske afdelinger udførende access kirurgi vil få tilbudt at deltage.

Formål: At monitorere kvaliteten af behandlingen af ”endstage renal disease” i Danmark der kræver hæmodilayse på tværs af specialer, afdelinger og hospitaler. Det er håbet, at vi ved denne monitorering sikrer den bedste kirurgiske behandling af de som modtager en kirurgisk access til hæmodialyse og opfølgning heraf, samt at reducere antallet af patienter som modtager dialyse på kateter.


Denne monitorering på tværs af speciale er aftalt mellem Karbase samt Dansk Nefrologisk Selskab som vil deltage ved at få de nefrologiske afdelinger til at monitorere funktion og komplikationer af dialyseadgangene.


Publicerede oplysninger fra registret er offentligt tilgængelige gennem årsrapporterne, der kan læses og hentes hjem fra denne hjemmeside.


Download den seneste Karbase årsrapport 2017 (download the annual report 2017 in Danish)


 

Gå til Karbase Internet indtastning


eller


Gå direkte til analyseportalen


(virker kun fra steder hvor adgang til dataprogrammet Karbase er etableret)

Karbase kan kontaktes via bestyrelsen eller via e-mail på adressen karbase@karbase.dk   |  © 2013